محمد مشهدی نوش آبادی

محمد مشهدی نوش آبادی

نویسنده

متولد 1350
عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
دکترای ادیان و عرفان از دانشگاه تربیت مدرس قم

محمد مشهدی نوش آبادی متولد 1350 در کاشان است. وی دارای دکترای ادیان و عرفان از دانشگاه تربیت مدرس قم بوده و اکنون عضو هیات علمی دانشگاه کاشان است. تمرکز پژوهش های مشهدی به طور ویژه در حوزه های تاریخ و مردم شناسی صوفیه و نمادها و آیین های عزاداری است.

 

آثار:
توغ های ایرانی
تصوف ایرانی و عزاداری عاشورا