محسن حسام مظاهری

محسن حسام مظاهری

نویسنده

متولد ۱۳۶۱
نویسنده و پژوهشگر مطالعات اجتماعی دین و جنگ
کارشناس ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران


ایلاستریتور
طراحی
وردپرس
فتوشاپ