اعضا

Meet the Team


مهدی مسائلی مهدی مسائلی نویسنده

متولد 1363
پژوهشگر، نویسنده و مدرس حوزه
سطح 3 حوزوی و مشغول به تحصیل در مقطع…