بخش های موضوعی نشر آرما

اگر تازه با ما آشنا شده اید از شما دعوت می کنیم فروست های موضوعی نشر آرما را در یک نگاه مشاهده نمایید…

مجموعه

کتاب‌های سرو

  • «کتاب‌های سرو» مجموعه‌ای از پژوهش‌های فرهنگی اجتماعی در موضوع تشیع و شیعیان است. در این مجموعه، به تشیع به‌مثابه‌ی «دینِ زیسته» و از منظر دانش‌های اجتماعی (جامعه‌شناسی، انسان‌‌شناسی، ارتباطات و رسانه و مطالعات فرهنگی) پرداخته شده و مقولات و مسایل انضمامی مرتبط با این مذهب و وضعیت پیروانش در دنیای امروز مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. به‌تبعِ تنوع این مقولات و مسایل، گستره‌ی موضوعی کتاب‌ها نیز وسیع است و مواردی چون مناسک و آیین‌های شیعی (عزاداری‌، زیارت، نذر، اعتکاف وغیره)، سازمان رسمی شیعه (حوزه و روحانیت)، گفتمان‌های شیعی، زیست روزمره، فرهنگ مادی و معنوی شیعیان و موارد مشابه دیگر را شامل می‌شود.
فتیان

مجموعه

کتاب‌های فتیان

  • یکی از مهم‌ترین منابع دانش، گنجینۀ ارزشمند تجارب بشری است که در طول تاریخ ثبت و ضبط شده‌ است؛ تجاربی که تجزیه و تحلیل آن‌ها، مسیر پیش‌رو را هموارتر و سرعت رشد و پیشرفت را بیشتر می‌سازد. مستندسازی و ثبت روشمند و دقیق تجربه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌ی فعالیت‌های جمعی و تشکلی، از ضرورت‌هایی است که در جامعه‌ی ما کمتر مورد توجه و اهتمام بوده است. ما از ثبت تجربه‌های خود غافلیم و همین سبب ‌شده است هزاران تجربه و دستاورد گرانبها که درخلال سال‌ها آزمون و خطا در فعالیت‌های فرهنگی و گروهی به‌دست آمده، از دست بروند و بسیاری از راه‌های رفته، دوباره درپیش گرفته شوند و هربار چرخ از نو اختراع شود.

    «فتیان» نام نشریه‌ای است که در میانۀ دهه‌ی 1380 با هدف تجربه‌نگاری و مستندسازی فعالیت‌های جمعی در حوزه‌ی فرهنگ،‌ دین و اجتماع در ایران معاصر منتشر می‌شد؛ و حالا مجموعه «کتاب‌های فتیان» همان هدف را دنبال می‌کند.

رسانا

مجموعه

کتاب های رسانا

  • دنیای امروز را «دنیای رسانه» نامیده‌اند. دنیایی که در آن رسانه‌ها دیگر نه بازتاب‌دهندۀ رخدادهای سیاسی – فرهنگی و افکار و رفتارهای اجتماعات انسانی‌، بلکه حتی شکل‌دهنده و سازندۀ آن‌ها نیز به‌شمار می‌روند: دنیای سیطرۀ رسانه‌ها بر انسان و جامعه. در چنین شرایطی، مطالعات رسانه و ارتباطات، اهمیت و ضرورتی غیرقابل‌انکار دارد. مطالعاتی که با توجه به تحولات شتابندۀ رسانه‌ها، روزبه‌روز گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند.

    «کتاب‌های رسانا» با هدف برداشتن گامی در راستای غنابخشی به مطالعات رسانه و با موضوع شناسایی، بررسی، تحلیل و نقد رسانه‌های نوین و پدیده‌های ارتباطی منتشر می‌شوند.

هابیل

کتاب‌های هابیل

  • جنگ را بی‌تردید باید یکی از سهمگین‌ترین، پردامنه‌ترین و اثرگذارترین پدیده‌های بشری دانست. پدیده‌ای که گرچه ماهیتی نظامی – سیاسی دارد، اما همیشه همراه با مجموعه‌ای گسترده و گریزناپذیر از پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. پیامدهایی که تا سال‌ها و نسل‌ها پس از پایان جنگ، هنوز ادامه دارند. در «کتاب‌های هابیل» به جنگ به‌مثابه‌ی امر اجتماعی و از منظر دانش‌های اجتماعی (جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، ارتباطات و رسانه و مطالعات فرهنگی) پرداخته می‌شود.

تازه های نشر آرما

به روز باشید…

افتخار ما

همراهان نشر آرما

نویسندگان و مترجمان کتابهای آرما را بیشتر بشناسید…

رضا بابایی نویسنده

متولد۱۳۴۳ – درگذشته  ۱۳۹۹
نویسنده،دین‌پژوه،مولوی‌شناس و ویراستار
مدرس دانشگاه و حوزه