برای خرید کتابهای نشر آرما از دو راه می توانید عمل کنید:

1- خرید آنلاین از سایت چهارسوق:

آثار پرفروش نشر آرما را می توانید به صورت آنلاین از سایت چهارسوق به آدرس http://4soooq.ir تهیه نمایید.

 

2-خرید نقدی

برای خرید نقدی کتاب کافی است قیمت پشت جلد کتاب را به حساب سیبا(بانک ملی) شماره  0104965403006 (ویا شماره کارت 6037991326843418) به نام مجتبی شاه مرادی واریز نموده، فیش آن را با مشخصات زیر برای ما ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی – آدرس کامل پستی – تلفن تماس

به درخواست های فاقد کدپستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پیش از واریز پول از موجود بودن کتاب اطمینان حاصل کنید.