فرم شماره یک - ارائه طرح اولیه کتاب به شورای نشر

در صورتی که کتابی برای ارائه به این انتشارات دارید ابتدا بایستی فرم ضمیمه را به همراه فایل کامل متن کتاب از طریق پست الکترونیک برای شورای نشر آرما ارسال نمایید. armapublish@gmail.com
تاریخ انتشار۲ شهریور ۱۳۹۲
دریافت فایل
تعداد دریافت فایل: 2,124 مرتبه