در لغت نامه دهخدا در تعریف «آرما» آمده است : «اردشیران . اردشیر دارو . مرماهوس . (تحفه حکیم مومن) و آن گیاهی باشد خوشبوی لیکن بسیار تلخ.»

اما برای ما آرما یادآور «آرمان» ی ناتمام است که همتی والا می طلبد و عزمی راسخ.

«نشر آرما» یک مرکز نشر خصوصی و غیردولتی است که فعالیت خود را از 1388 آغاز کرده است.

حوزه ی فعالیت نشر آرما انتشار آثاری در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ادبیات، دفاع مقدس، خاطرات و کودک و نوجوان است.

تلاش در جهت غنای ادبیات و هنر دینی، تلاش در جهت غنای فرهنگ و تاریخ انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت غنای فرهنگ و تاریخ دفاع مقدس (با تاکید ویژه بر پرداخت از منظر علوم اجتماعی و انسانی به این پدیده)، ترویج فرهنگ نقد و پرسش گری، توجه به فرهنگ عامه و مردمی، حمایت از نویسندگان و پژوهش گران جوان و انتشار آثار فاخر و ماندگار از جمله اهداف و سیاست های نشر آرما است.